Skip to Main Content Skip to Footer

Taboola Choice

Taboola, Inc. bersama-sama dengan Ahli Gabungannya (“Taboola”, “kami”, “kami”, atau “kami”) mengiktiraf kepentingan privasi anda. Dalam dasar kuki ini (“Dasar Kuki”), kami berhasrat untuk memaklumkan anda tentang penggunaan kuki, dan cara pengumpulan data automatik lain (1) di tapak web kami www.taboola.com , dan mana-mana sifat digital Taboola lain yang memaparkan Kuki ini Dasar (secara kolektif, “Tapak”) dan (2) melalui platform penemuan kandungan kami (“Perkhidmatan”), yang muncul di tapak web dan sifat digital pelanggan penerbit kami untuk mengedarkan semula kandungan mereka sendiri atau mengesyorkan kandungan pelanggan pengiklan kami (secara kolektif, “Pelanggan”). Apabila kami merujuk kepada “kuki” dalam Dasar Kuki ini, kami maksudkan kedua-dua kuki dan cara pengumpulan data automatik lain, seperti yang ditakrifkan di bawah. Dengan melawati Laman dan berinteraksi dengan atau menggunakan Laman, anda secara nyata bersetuju dengan penggunaan kuki seperti yang dijelaskan selepas ini. Kami meminta Pelanggan kami untuk mendapatkan persetujuan bagi pihak kami, jika diperlukan oleh undang-undang perlindungan data yang berkenaan, supaya kami boleh menggunakan kuki dan cara pengumpulan data automatik lain pada sifat digital mereka.

Dasar Kuki ini tidak mengawal penggunaan Tapak, mahupun pemprosesan Maklumat (seperti yang ditakrifkan dalam Dasar Privasi kami ) yang dikumpulkan di Tapak. Sila baca Terma Penggunaan kami untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang terma yang mengawal Tapak. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara kami memproses Maklumat anda di Tapak dan apabila anda menggunakan atau berinteraksi dengan Perkhidmatan kami, sila rujuk Dasar Privasi kami . Sila rujuk tapak web Pelanggan penerbit kami di mana kami meletakkan platform penemuan kandungan kami untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara mereka boleh menggunakan kuki di tapak web atau platform mereka dan memproses Maklumat anda yang mungkin telah mereka kumpulkan.