Skip to Main Content Skip to Footer

Taboola Choice

DUVAR KAĞIDI HİZMETLERİNİ KULLANMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ HİZMET ŞART VE KOŞULLARI (“HİZMET ŞART VE KOŞULLARI”) BÖLÜMÜNÜ OKUYUN. Aşağıdaki şart ve koşulları kabul etmiyorsanız bu yazılımı indirmeyin veya yüklemeyin. Duvar Kağıdını veya bunun herhangi bir kısmını indirerek, yükleyerek veya kullanarak KISITLAMA OLMAKSIZIN İŞBU HİZMET ŞART VE KOŞULLARINI, TAHKİM SÖZLEŞMESİNİ VE AŞAĞIDAKİ 15. FIKRADA YER ALAN TOPLU DAVA FERAGATİNİ KABUL ETMİŞ olursunuz.

İşbu Hizmet Şart ve Koşulları, Duvar Kağıdı, interaktif uygulama veya uygulamalarımızı (her biri “Uygulama” olarak anılacaktır”) ve Guangzhou Xiaomi Information Service Co., Ltd. tarafından üretilen ve/veya dağıtımı yapılan mobil cihazlar için Taboola.com Ltd. veya onun bağlı ortakları/iştirakleri (“Taboola” “biz”, “bizim”, “bizi” veya “bize”) tarafından işletilen ve kullanıma sunulan tüm diğer çevrimiçi ve mobil web siteleri, yazılım ile içerik, hizmet, faaliyet ve işlemleri  (birlikte “Hizmetler”) kullanımınızı düzenleyen yasal şart ve koşulları ortaya koymaktadır (belirli bir site, uygulama veya hizmette farklı bir politika sunulduğu takdirde söz konusu özel politika geçerli olacaktır).

 

 1. Hizmet Şart ve Koşulları için Kullanıcı Rızası

Hizmet Şart ve Koşulları bölümünü okuyup anladığınızı beyan edersiniz. Aşağıdakilerden herhangi birini yaparak Hizmet Şart ve Koşulları bölümünü kabul etmiş olursunuz:

 • Hizmetlere erişim sağlamak, Hizmetleri indirmek, bağlanmak veya kullanmak
 • Hizmet Şart ve Koşulları bölümünü “Kabul” düğmesine tıklamak

Taboola, Hizmet Şart ve Koşulları bölümünü dilediği zaman tadil etme, kaldırma veya buna ekleme yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler yayınlanmaları üzerine derhal yürürlüğe girer. Hizmetlerimizi kullanımlarınızdan önce Hizmet Şart ve Koşulları bölümünü inceleme sorumluluğu size ait olup bu gibi değişikliklerden sonra Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Hizmet Şart ve Koşulları bölümünde yapılan tadiller yayınlandıktan sonra siteye, tüm Hizmetlere ve Uygulamaya erişiminiz, bağlanmanız veya bunları kullanımınız tadil edilmiş olan HİZMET ŞART VE KOŞULLARI BÖLÜMÜNÜ KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR. Herhangi bir zamanda Hizmet Şart ve Koşulları bölümünü kabul etmek istemediğiniz takdirde siteye veya Uygulamaya erişim sağlayamaz, bağlanamaz veya bunları kullanamazsınız. Hizmet Şart ve Koşulları bölümüne ek olarak sizin tarafınızdan önerilen veya Hizmet Şart ve Koşulları bölümü ile çelişen tüm şart ve koşullar Taboola tarafından açıkça reddedilmektedir ve hiçbir şekilde geçerli değildir.

 

 1. İşbu Hizmet Şart ve Koşulları bölümünü Kabul Etme Yetkiniz

Yaşadığınız yerde reşit yaşta olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt edersiniz (çoğu ABD eyaletinde bu 18 yaştır). Duvar Kağıdı’nda kasıtlı olarak 16 (on altı) yaşın altındaki çocuklara yönelik hiçbir veri toplamaz veya herhangi bir reklam hedeflemeyiz. 16 (on altı) yaşın altında olan bir çocuğun ebeveyni veya velisi iseniz ve topladığımız bilgilerle ilgili bir endişeniz varsa lütfen privacy@taboola.com  adresinden bizimle iletişime geçin.

 

 1. Fikri Mülkiyet Hakları ve İlgili Haklar

Bu site ile ilgili metin, içerik, fotoğraf, video, ses ve grafikler, ürün, tasarım, reklam, bilgi, uygulama, yazılım, müzik, ses dosyası, makale, dizin, kılavuz, fotoğraf ve aynı zamanda ticari marka, hizmet markası, ticaret unvanı, ticari takdim şekli, telif hakkı, logo, alan adları, kod, patent ve/veya tüm diğer fikri mülkiyet de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmetler ve Hizmetlerin içerdiği ya da gelecekte içerebileceği tüm içerikler,  Taboola’ya, Xiaomi’ye veya diğer üçüncü taraflara aittir veya Taboola, Xiaomi veya diğer üçüncü taraflarca lisanslıdır ve telif hakları, ticari markalar, hizmet markaları, uluslararası anlaşma ve/veya tüm diğer mülkiyet hakları çerçevesinde ve ABD ve diğer ülkelerin yasaları ile, her türlü yetkisiz kullanım, kopyalanma ve dağıtımından korunmaktadır. Hizmetler, ayrıca ABD telif hakkı ve diğer yasa ve anlaşmalar ile kolektif çalışma veya derleme olarak korunmaktadır. Hizmetleri oluşturan tüm diğer makale, fıkra ve diğer unsurlar da telif hakkına konu eserlerdir. Yürürlükteki tüm telif hakkı yasalarına ve diğer yasalara ve aynı zamanda Hizmetlerde yer alan tüm diğer telif hakkı bildirim veya kısıtlamalarına uymayı kabul edersiniz. Hizmetlerin, büyük ölçüde vakit, çaba ve para ayırarak geliştirilip uygulama yöntemleri ve değer yargılarının uygulanması yoluyla Taboola tarafından geliştirildiğini, derlendiğini, hazırlandığını, revize edildiğini, seçildiğini ve düzenlendiğini ve Taboola’nın değerli fikri mülkiyetini teşkil ettiğini kabul edersiniz. Hizmetlere yönelik herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından herhangi bir yetkisiz erişim veya kullanımdan veya Hizmetlerin herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer sözleşme niteliğinde olan, kanun/mevzuat hükmünden veya common law – içtihat ve örf ve adet hukukundan kaynaklanan haklarını ihlal ettiğine dair herhangi bir iddiadan haber olmanız üzerine derhal Taboola’yı yazılı olarak bilgilendirmeyi kabul edersiniz. Hizmetlerin içeriği ile herhangi bir şekilde bağlantılı tüm haklar ve Hizmetlerle ilgili tüm başvuru ve kayıtlar da dahil olmak üzere ticari sır, patent, telif hakkı, marka, hizmet markası, know-how’a ilişkin mevcut ve gelecekte doğabilecek tüm haklar ve yerli ya da yabancı herhangi bir ülke mevzuatı uyarınca tanınan diğer her tür fikri mülkiyet hakkı (burada sayılan tüm haklar birlikte “Fikri Mülkiyet Hakları” olarak anılacaktır),  sizinle Taboola arasındaki ilişki bakımından, daima yalnızca ve münhasıran Taboola’nın mülkiyetindedir ve böyle kalacaktır. Hizmetlerin kullanımı için gereken mevcut ve müstakbel tüm haklar ve mülkiyet (Hizmetleri veya Hizmetlerin herhangi bir kısmını mevcut veya gelecekte gündeme gelebilecek herhangi bir teknoloji üzerinde kullanma hakkı da dahil) münhasıran Taboola’ya aittir. Hizmet Şart ve Koşulları’nda özel olarak izin verilen durumlar haricinde Hizmetleri veya onların herhangi bir kısmını kopyalayamaz veya herhangi bir şekilde kullanamazsınız. İşbu belgede özellikle izin verilmediği sürece Fikri Mülkiyet Haklarını veya Hizmetleri veya Hizmetlere katılan yahut katkıda bulunanların isimlerini veya bunların başka çeşit veya türevlerini Taboola’nın önceden yazılı onayı olmadan herhangi bir amaçla kullanamazsınız.

Ticari Markalar. Hizmette veya Hizmet ile bağlantılı olarak kullanılan tasarımı/yazım tarzı /stili ile birlikte adı ve diğer ilgili grafik, logo, hizmet markası ve Ticaret unvanları, Taboola’nın ticari markalarıdır ve herhangi bir üçüncü taraf ürün veya hizmetleri ile bağlantılı olarak izinsiz kullanılamaz. Hizmette yer alan diğer ticari markalar, hizmet markaları ve ticari unvanlar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Hizmette bulunan veya Hizmete eşlik eden herhangi bir telif hakkı, ticari marka, hizmet markası veya diğer mülkiyet hakkı bildirimlerini kaldıramaz, değiştiremez veya gizleyemezsiniz.

 

 1. Lisans ve Kullanım Kısıtlamaları

Hizmetleri, Hizmet Şart ve Koşulları bölümüne uygun olarak kullanma konusundaki sınırlı hak dışında Hizmetler ve Hizmetler dahilinde bulunan materyaller bakımından kesinlikle hiçbir hak veya lisans edinemezsiniz. Söz konusu indirme işlemi Taboola tarafından SADECE Hizmet Şart ve Koşulları gereğince sizin kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için size lisanslandırılmış olup size başka herhangi bir hak tanımamaktadır.

Hizmetleri herhangi bir yasa veya yönetmeliğin ihlalini kolaylaştırmak için veya Hizmet Şart ve Koşulları bölümüne uygun olmayan bir şekilde herhangi bir yasa dışı maksatla kullanamazsınız. Hizmetleri sadece kendi ticari olmayan kullanım ve faydanız için kullanmayı ve başka bir şahıs veya kuruluşa yeniden satış veya başka bir transfer ya da dağıtım veya başka bir şahıs veya kuruluşun faydası ya da kullanımı için kullanmamayı kabul edersiniz. Hizmetlerde yer alan bilgileri Taboola veya onun herhangi bir tedarikçisinin işiyle rekabet edebilecek şekilde kullanmamayı, transfer etmemeyi, dağıtmamayı veya imha etmemeyi kabul edersiniz.

Taboola tarafından yazılı olarak açıkça izin verilmediği sürece: Tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet haklarını/bildirilerini korumanız koşuluyla Hizmetlerden materyal indirebilmeniz ve/veya kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için bir çıktı kopyası almanız dışında Hizmetlerin herhangi bir kısmını kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden derleyemez, geri derleyemez, parçalara ayıramaz, ters mühendislik uygulayamaz, dağıtamaz, yayınlayamaz, sergileyemez, icra edemez, tadil edemez, yükleyemez, bunlardan ikincil çalışmalar oluşturamaz, iletemez, aktaramaz, satamaz, lisanslandıramaz, yükleme yapamaz, yayın, çerçeve, bağlantı düzenleyemez veya herhangi bir şekilde istifade edemezsiniz. Hizmetlerde bulunan analiz ve sunumu Taboola’nın önceden yazılı rızası olmadan yeniden dolaşıma sunamaz, yeniden dağıtamaz veya yayınlayamazsınız. Hizmet Şart ve Koşulları’nda veya başka herhangi bir yerde yer alan hiçbir unsur, zımnen, daha önceden verilmiş herhangi bir beyan dolayısıyla veyahut başka herhangi bir şekilde, Hizmetlerden herhangi birini Taboola’nın veya Hizmetlere ya da sitede gösterilen fikri mülkiyete sahip olan söz konusu üçüncü tarafın, önceden yazılı rızası olmadan herhangi bir şekilde kullanma lisansı veya hakkı verdiği şeklinde yorumlanamaz. HİZMETLERDEN HERHANGİ BİRİNİN YETKİSİZ KULLANIMI, KOPYALANMASI, ÇOĞALTILMASI, DEĞİŞTİRİLMESİ, YAYINLANMASI, YENİDEN YAYINLANMASI, YÜKLENMESİ, ÇERÇEVELENMESİ, İNDİRİLMESİ, PAYLAŞILMASI, İLETİLMESİ, DAĞITILMASI, KOPYASININ ELDE EDİLMESİ VEYA BAŞKA HER TÜRLÜ KÖTÜYE KULLANIMI KESİNLİKLE YASAKTIR. Hizmetlerin Hizmet Şart ve Koşulları bölümünde izin verilen kullanımı dışında herhangi bir kullanımı Hizmet Şart ve Koşulları bölümünü ihlal eder ve bizim haklarımızı ve etkilenen Hizmete sahip olan üçüncü tarafın haklarını çiğneyebilir. Hizmet Şart ve Koşulları bölümünün başkaları tarafından ihlal edildiğini fark ettiğinizde bunu bildirmeyi kabul edersiniz.

Hizmetlerin, Hizmetler dahilinde veya aracılığıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin veya Hizmetlerle bağlantılı herhangi bir sunucu veya ağın düzgün çalışmasına müdahale edemez veya müdahale etme girişiminde bulunamaz veyahut bunların düzgün çalışmasını kesintiye uğratamazsınız. (a) (i) Chrome, Safari, Firefox ve Internet Explorer gibi HTTP başlığında tam ve eksiksiz Kullanıcı Aracısı bilgisi sunan yaygın olarak kullanılan üçüncü taraf web tarayıcıları ve (ii) uygulamalarımız dışında herhangi bir motor, yazılım, araç, aracı, cihaz veya mekanizmanın (örümcek, kazıyıcı, robot, gezgin, veri madenciliği araçları ve benzeri gibi) kullanımı yoluyla Hizmetlere erişim sağlama, arama yapma ya da kullanma (Hizmetlerden veya Hizmetler hakkında bilgi almaya çalışmak gibi) teşebbüsünde bulunamaz, (b) Önce yazılı iznimizi alıp API ile ilgili şartlarımızı kabul etmeden sunabileceğimiz herhangi bir API’ye erişim sağlama teşebbüsünde bulunamaz, (c) Hizmetlere ilişkin otomatik veya normalden daha hızlı erişim, arama veya kullanımı kolaylaştıracak bir şekilde oluşturulan (veya eklentilerle ya da başka yollarla değiştirilen) herhangi bir şeyi kullanarak Hizmetlerimize erişim sağlayamaz, (d) kullandığımız robots.txt veya benzeri herhangi bir dosyayı yok sayamaz (ancak, işbu Hizmet Şart ve Koşulları ile bir robots.txt. dosyası arasında yaşanabilecek bir çelişki durumunda bunlardan hangisi eylemleriniz/yapabilecekleriniz açısından daha fazla kısıtlayıcıysa onun ilgili hükümleri uygulanır) veya (e) özel olarak Hizmetlerimizin unsurlarının yerleştirilmesine/gömülmesine izin vermek için sunmayı seçebileceğimiz yerleştirme/gömme (embedding) araçlarını söz konusu araçların kullanımına ilişkin belirlediğimiz ek kısıtlamalara uygun şekilde kullanabilirsiniz ancak bunun dışında   Hizmetleri veya Hizmetler dahilindeki başka herhangi bir bağımsız ögeyi başkalarına sergileyemez, yansıtamaz veya çerçeveleyemezsiniz.

Siz (i) istenmeyen veya yetkisiz reklam, gereksiz e-posta, spam veya diğer talep şekilleri de dahil olmak üzere yapısı gereği promosyon niteliğinde olan, (ii) yasa dışı, zararlı, istismar edici, taciz eden, yaralayıcı, lekeleyen, kaba, müstehcen, karalayıcı, başkasının gizliliğini çiğneyen, nefret içeren veya ırk, etnik köken ayrımı içeren veyahut başka bir şekilde uygunsuz olan; (iii) üçüncü bir tarafın telif hakkı, ticari marka, ticari sır, patent, manevi hak veya diğer fikri mülkiyet haklarını, alenilik veya gizlilik haklarını çiğneyen, kötüye kullanan veya ihlal eden; (iv) herhangi bir yasal şartı ihlal eden veya onu ihlal edecek bir davranışı teşvik eden; (v) dolandırıcılık niteliğinde, yanlış, yanıltıcı veya aldatıcı olan; (vi) herhangi bir bilgisayar yazılımı veya donanımı veya telekomünikasyon ekipmanını kesintiye uğratmak, bunların işlevselliğini yok etmek veya sınırlandırmak amacıyla tasarlanmış virüs yazılımları veya başka bilgisayar kodu, dosya veya programlarını içeren; (vii) reşit olmayanlara zarar veren; veya (viii) size bu konuda ifşa etme yetkisi vermemiş olan bir şahsın kişisel olarak tanımlayıcı bilgilerini teşkil eden herhangi bir içeriği, Hizmetler aracılığıyla giremez, dağıtamaz, yükleyemez, paylaşamaz, e-posta gönderemez, iletemez veyahut başka şekilde kullanılabilir/erişilebilir hale getiremezsiniz.

Hizmetlerin güvenliğini ihlal edemez, Hizmetlerin güvenlik açıklarını/zafiyetlerini araştırma, tarama veya test etme teşebbüsünde bulunamaz ya da herhangi bir güvenlik veya kimlik doğrulama tedbirini ihlal edemez veya Hizmetlere, verilere, materyallere, bilgilere, Hizmetlerle ilişkili sunuculara bağlı olan bilgisayar sistemlerine veya ağlara bilgisayar korsanlığı, şifre zamanla yoluyla veya başka yollarla yetkisiz erişim teşebbüsünde bulunamazsınız. Hizmetlerin, Hizmetlerde bulunan veya Hizmetler aracılığıyla erişim sağlanan veri veya içeriklerin herhangi bir kısmını veya Hizmetlere ilişkin diğer bilgilere erişim sağlamak, bunları edinmek, kopyalamak veya izlemek amacıyla Taboola’nın önceden açıkça yazılı rızası olmadan “kazıyıcı,” “robot,” “bot,” “örümcek,” “veri madenciliği” “bilgisayar kodu” veya başka otomatik, cihaz, program, araç, algoritma, süreç veya yöntem kullanamaz veya kullanma teşebbüsünde bulunamazsınız. Virüs göndermek, aşırı yükleme, aşırı gönderim, gereksiz ileti gönderimi veya ileti bombardımanı da dahil olmak ve bunlarla sınırlı kalmaksızın herhangi bir kullanıcı, sunucu veya ağın erişimine müdahale edemez veya müdahale etme teşebbüsünde bulunamazsınız. Hizmete erişimden çekilmenizi talep ettiğimiz takdirde Hizmete erişim sağlayamazsınız.

 

 1. Hizmetlerde Değişiklik

Dilediğimiz zaman ve sadece kendi takdirimizde olmak üzere Hizmetlerin özelliklerini ve işlevselliğini değiştirme ve iyileştirme hakkımız saklıdır. Hizmetlere belirli özelliklerin ve işlevselliğin eklenmesi, değiştirilmesi veya kaldırılması veya Uygulama veya diğer Hizmetler yazılımının (uzaktan dahil) güncellenmesi buna dahildir. Hizmet Şart ve Koşulları, Hizmetlerin değiştirilmiş haline uygulanır. Ayrıca, Hizmetleri herhangi bir sebeple veya hiçbir sebep olmaksızın, bildirimde bulunmadan, dilediğimiz zaman ve size karşı yükümlülüğümüz söz konusu olmaksızın tamamen askıya alma veya durdurma hakkımız saklıdır.

 

 1. Üçüncü Taraf İçeriği ve Üçüncü Taraf Web Sitelerinin Bağlantıları

Herhangi bir zamanda Hizmetler üçüncü taraf web sitelerine, kaynaklarına ve reklamcılarına bağlantı içerdiği takdirde (topluca, “Bağlantılı İçerik”), Taboola, bu Bağlantı İçeriklerden herhangi birini kontrol etmez, desteklemez, önermez, bunlara sponsorluk etmez veyahut bunlarla ilgili sorumluluk kabul etmez. Bu dış kaynakların mevcudiyetinden veya içeriklerinden ya da gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığımız için Bağlantılı İçerik ile ilgili herhangi bir endişenizi söz konusu siteye iletmelisiniz.

 

 1. Ücretler ve Ödemeler

Taboola, dilediği zaman Hizmetlerin bir kısmına veya bir bütün olarak Hizmetlere erişime yönelik ücret alma hakkını saklı tutar.

Taboola herhangi bir zamanda Hizmetlerin bir kısmı veya bir bütün olarak Hizmetler karşılığında ücret istediği takdirde, sizden kaydolup hesap oluşturmanızı gerekli görebilir. Hesap oluşturmak için gerekli olan bilgileri sunma kararı tamamen ve gönüllü ve isteğe bağlıdır; ancak bu bilgileri sunmamayı tercih ettiğiniz takdirde bu sitenin belirli içeriğine erişim sağlayamayabilir veya belirli kısımlarına veya özelliklerine katılım sağlayamayabilirsiniz. Taboola veya başka satıcı ya da hizmet sağlayıcısı tarafından sunulan Hizmetler aracılığıyla satışa sunulan tüm ürün veya hizmetlere ilişkin masraflar da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın hesabınız aracılığıyla doğan tüm ücret ve masrafları, söz konusu ücret ve masrafların doğduğu fatura döneminde geçerli olan oranlarda ödersiniz. Tüm ücret ve masraflar adınıza faturalandırılır ve bunların ödemesinden yalnızca siz sorumlu olursunuz. Hesabınız aracılığıyla Hizmetlerin kullanımı ve tüm diğer ürün veya hizmetlerin satın alınması ile ilişkili tüm ilgili vergiler sizin tarafınızdan ödenir.

 

 1. Gizlilik Politikası

Zaman zaman güncelleyebileceğimiz Gizlilik Politikası’nda tanımlanan bilgilerin toplanmasına, kullanımına, ifşasına/açıklanmasına ve diğer şekilde işlenmelerine rıza verirsiniz.

 

 1. İletişim Kuralları Kanunu Bildirisi

Ticari olarak ulaşılabilir ebeveyn kontrol korumaları (bilgisayar donanımı, yazılımı veya filtreleme hizmetleri gibi), İnternet üzerinde reşit olmayanlar için zararlı olan materyale erişimi sınırlandırma konusunda size yardımcı olabilir. Bu gibi korumaların mevcut sağlayıcıları arasında McAfee ve Symantec ve aynı zamanda Google araması ile bulunabilecek diğerleri yer almaktadır. Bu ebeveyn kontrolü araçlarını bizim oluşturmadığımızı, bunları test etmediğimizi veya değerlendirmediğimizi ve bunları desteklemediğimizi lütfen unutmayın. Bu gibi araçların her türlü kullanım riski yalnızca size aittir. Bu ve tüm diğer üçüncü taraf ebeveyn kontrol korumalarının Hizmetlerle birlikte çalışacağını ya da düzgün çalışacağını varsaymamalısınız.

 

 1. Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası Bildirimi

ABD telif hakkı yasalarına ve ilgili yasalara uyumlu olmayı taahhüt ederiz ve Hizmetlerin tüm kullanıcılarının bu yasalara uyum sağlamasını gerekli görürüz. Buna göre, kullanıcılarımız (siz de dahil), Hizmetleri ABD telif hakkı yasası tarafından verilen haklar da dahil olmak üzere üçüncü taraf fikri mülkiyet haklarını ihlal eden bir şekilde kullanarak herhangi bir materyal veya içeriği yayamaz. ABD telif hakkı yasası altında haklarının ihlal edildiğine inanan telif hakkına konu eserlerin sahipleri, ileri sürebilecekleri ihlalleri bildirmek için 1988 tarihli Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası’nın (Digital Millennium Copyright Act – “DMCA”) belirli hükümlerinden yararlanabilir. Politikamız gereği, DMCA ve yürürlükteki diğer yasalar gereğince bir kullanıcının, tekrarlayan ihlaller de dahil olmak üzere üçüncü taraf telif hakkı ya da diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğinin tespit edildiği durumda ya da sadece kendi takdirimizde bu kullanıcının bu hakları ihlal ettiğine inandığımız takdirde söz konusu kullanıcının Hizmetlere erişim sağlama hakkını feshetme hakkımızı saklı tutarız. DMCA tahtında iddia edilen ihlale ilişkin bildimi usulüne uygun şekilde almamız üzerine ihlal edildiği iddia edilen materyale erişimi kaldırmak veya devre dışı bırakmak için hızlı bir şekilde yanıt veririz ve bildirimde bulunan taraf ile söz konusu içeriği sunan iddiaya göre ihlalde bulunan taraf arasındaki talebi çözüme ulaştırmak için DMCA’da belirtilen prosedürleri izleriz. Bu bildirimi iletmeniz gereken yetkili vekilimizin (bir diğer deyişle, uygun tarafın) iletişim adresi şöyledir: copyright@taboola.com 

Size veya üçüncü tarafa ait olan içeriğin Hizmetler aracılığıyla bir şekilde sizin veya bir başkasının telif hakkını veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine inanıyorsanız, lütfen bize aşağıdaki bilgileri iletin:

 • telif hakkının veya fikri mülkiyet hakkı menfaatinin sahibi adına hareket etme yetkisi olan kişinin elektronik veya fiziksel imzası;
 • ihlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkına konu esere veya diğer fikri mülkiyete ilişkin açıklama;
 • ihlalde bulunduğunu iddia ettiğiniz materyalin bulunduğu yere ilişkin açıklama;
 • adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz;
 • itiraz edilen kullanımın telif hakkı veya fikri mülkiyet sahibi, onun vekili ya da yasa gereğince yetkilendirilmiş bir kullanım olmadığına iyi niyetle inandığınıza dair beyanınız; ve
 • sizin tarafınızdan, yalan beyan cezasına tabi olarak, raporda yer alan bilgilerin doğru olduğuna ve telif hakkı veya fikri mülkiyet sahibinin siz olduğunuza veya telif hakkı veya fikri mülkiyet sahibinin adına hareket etme yetkiniz olduğuna dair  beyan.

Hizmetlerde yer alan bir içerik, bilgi ya da iletişimin bir telif hakkını ihlal ettiğine dair bilerek ve esaslı şekilde yanlış bir ihlal bildiriminde bulunmanız halinde zararlardan ve avukat ücretlerinden sorumlu olursunuz. İçeriğinizin, bilgilerinizin veya iletişiminizin yanlış bir ihlal iddiasından dolayı siteden kaldırıldığına inanıyorsanız DMCA tahtında yasal imkanlarınız bulunmaktadır.

 

 1. Tazminat

Hizmetlerle ilgili eylemleriniz veya ihmallerinizden, işbu Hizmet Şart ve Koşulları bölümünü ihlalinizden veya herhangi bir mevzuatı veya üçüncü taraf haklarını ihlalinizden doğan veya bunlarla ilgili olan üçüncü taraf şikayeti, iddiası, talebi veya yükümlülüğünden kaynaklanan makul avukat ücretleri ve yasal giderler de dahil olmak üzere tüm hasar, zarar, gider, hesap, masraf ve ödemeler karşısında Taboola’yı, Taboola ve onun vekillerini, ortaklarını, çalışanlarını, yüklenicilerini ve reklamcılarını masrafları size ait olmak üzere beri tutmayı ve tazmin etmeyi kabul edersiniz. Bu gibi bir talep, bu gibi bir talebe atfedilebilen takip, dava veya yasal süreç veya bunlarla bağlantılı olarak doğan veya bunların karşısında hükmedilen makul avukat ücretleri ve giderleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm gider, hasar ve masrafları ödemeyi kabul edersiniz. Taboola, masrafları kendisine ait olmak üzere, aksi durumda tarafınızca tazmin edilecek olan bir konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü üstlenme hakkını saklı tutar ve siz de bu durumda mevcut herhangi bir savunmayı ileri sürmek adına Taboola ile tam iş birliği halinde olursunuz. Hizmet Şart ve Koşulları gereğince Taboola’yı tazmin etmemenizden doğan davalar dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın, Taboola’nın, Hizmet Şart ve Koşulları ve bu sitede yer alan tüm diğer hizmet şart ve koşulları altında Taboola tarafından sizin aleyhinize açılan tüm davalarla bağlantılı olarak doğan makul avukat ücretlerini ödemeyi kabul ve taahhüt edersiniz. Taboola’nın vekilleri, ortakları, çalışanları, yüklenicileri ve reklamcıları bu maddenin üçüncü kişi lehtarlarıdır.

 

 1. Beyan ve Taahhütlerde Sorumluluk Reddi

İŞBU SORUMLULUK REDDİ KISMI, İŞBU SÖZLEŞMENİN ASLİ BİRPARÇASIDIR.

HİZMETLERİ KULLANIMINIZDAKİ RİSK SİZE AİTTİR. HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” VE “KULLANILABİLİR OLDUĞU ÖLÇÜDE” SUNULMAKTADIR. (1) TİCARİ ELVERİŞLİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİSİ, (2) BİLGİ İÇERİĞİ VEYA DOĞRULUĞU GARANTİSİ, (3) İHLAL ETMEME GARANTİSİ, (4) PERFORMANS GARANTİSİ, (5) HAK GARANTİSİ, (6) HİZMETLERİN HATASIZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VEYA KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE FAALİYET GÖSTERECEĞİNE, MEVCUT VE GÜNCEL OLDUĞUNA VE HER ŞEYİ DOĞRU BİR ŞEKİLDE AÇIKLADIĞINA VEYA VİRÜS YA DA ZARARLI BİLEŞENLER İÇERMEDİĞİNE DAİR GARANTİ, (7) HİZMETLERDEKİ TÜM KUSUR VE HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNE DAİR GARANTİ, (8) HİZMETLERİN HERHANGİ BİR DONANIM VEYA YAZILIM PLATFORMLARI İLE UYUMLU OLDUĞUNA DAİR GARANTİ VEYA (9) SİZİN MEMNUNİYETİNİZ İÇİN HİZMET ŞART VE KOŞULLARI BÖLÜMÜNÜ BAŞKALARININ ALEYHİNE UYGULAYACAĞIMIZ GARANTİSİ DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAKSIZIN HİZMETLER İLE İLGİLİ AÇIK ŞEKİLDE YA DA ZIMNEN VERİLEN TÜM GARANTİ VE TAAHHÜTLERİN SORUMLULUĞUNU REDDEDERİZ. TABOOLA’NIN HİZMETLERİ DEĞİŞTİRMEK KONUSUNDAKİ ÇABALARI İŞBU KISITLAMALARDAN VEYA HİZMET ŞART VE KOŞULLARI BÖLÜMÜNÜN DİĞER HÜKÜMLERİNDEN FERAGAT SAYILMAZ. Bazı ülkelerde zımnen verilen garantilerde sorumluluğun reddi sınırlanır veya buna izin verilmez ve sonuç olarak, bu kısmın bazı yerleri veya tamamı sizin için geçerli olmayabilir. Bu gibi kanunların uygulandığı durumlarda garantilerde sadece hukukta izin verildiği ölçüde sorumluluk reddi gerçekleşir.

 

 1. Sorumluluğun Sınırlandırılması

TABOOLA, TABOOLA’NIN BAĞLI ORTAKLARI VEYA YETKİLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, YARDIMCILARI, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, ŞİRKET İÇİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİRİMLERİ, BAĞLI ORTAKLIKLARI, ANA ŞİRKETLERİ, İŞTİRAKLERİ, ALT LİSANS ALANLARI, HALEFLERİ VE VEKİLLERİ, BAĞIMSIZ YÜKLENİCİLERİ VE İLGİLİ TARAFLAR (TABOOLA İLE BİRLİKTE TOPLUCA “TABOOLA KURULUŞLARI”), TABOOLA KURULUŞLARINA HASAR/ZARAR OLASILIĞI BİLDİRİLMİŞ OLSA DA VE SÖZ KONUSU HASARLAR/ZARARLAR TABOOLA KURULUŞUNUN İHMALİNDEN VEYA AĞIR İHMALİNDEN KAYNAKLANSA BİLE, HİÇBİR DURUMDA, HİZMETLERİN KULLANIMI VEYA BUNLARDA YAŞANAN GECİKME VEYA KULLANAMAMA DURUMU VEYA HERHANGİ BİR GÜVENLİK İHLALİ VEYA HİZMETLER YOLUYLA ELDE EDİLEN VEYA HİZMETLERDE GÖRÜNTÜLENEN HERHANGİ BİR İÇERİK, ÜRÜN VE HİZMETİN KULLANIMINDAN VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BUNLARLA İLGİLİ OLARAK DOĞAN VEYAHUT SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNA, KUSURSUZ SORUMLULUĞA, MEVZUATA VE İÇTİHAT VE ÖRF VE ADETİ HUKUKTA (COMMON LAW) EMSAL DAVAYA DAYALI OLARAK BUNLARIN KULLANIMINDAN DOĞAN HİÇBİR KÂR KAYBI, KULLANIM KAYBI, VERİ KAYBI, İŞ KESİNTİSİ VEYA DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL VEYA NETİCESEL  HASARLAR İÇİN SİZE YA DA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFA KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR. TABOOLA KURULUŞLARININ HİZMETLERLE İLGİLİ TÜM DAVALARA İLİŞKİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR DURUMDA YÜZ AMERİKAN DOLARINI (100,00 $ USD) GEÇEMEZ. TABOOLA’NINSORUMLULUĞUNUN SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN EK ŞERHLERİ, HİZMETLERDE BULUNMAKTADIR VE ATIF YOLUYLA İŞBU HİZMET ŞART VE KOŞULLARINA DAHİL EDİLMİŞTİR (BU HİZMET ŞART VE KOŞULLARININ DA BİR PARÇASI OLACAKTIR). SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN SÖZ KONUSU ŞERHLERİN,  HİZMETLERİ VEYA BUNLARDA YER ALAN MATERYALLERİ KULLANIMINIZA İLİŞKİN DAHA FAZLA KISITLAMA/SINIRLAMA GETİRDİĞİ HALLERDE, DAHA KISITLAYICI OLAN ŞARTLAR UYGULANIR. Bazı ülkelerde sözleşmelerde sorumluluğun sınırlandırılması kısıtlanır veya buna izin verilmez ve sonuç olarak bu bölümde yer alan düzenlemeler sizin için geçerli olmayabilir. Söz konusu yasaların uygulandığı durumlarda Taboola Kuruluşları’nın sorumluluğu yasa ile izin verilen  en geniş şekilde sınırlı olacaktır. 

BU SİTEYE ERİŞİM SAĞLAYARAK, ŞU ANDA BİLİNMEYEN VEYA ŞÜPHE EDİLMEYEN TALEPLERLE İLGİLİ HAKLARDAN FERAGAT EDEBİLECEĞİNİZİ VE SÖZ KONUSU FERAGAT GEREĞİNCE AŞAĞIDA BELİRTİLEN KALİFORNİYA MEDENİ KANUNU’NDA BÖLÜM 1542’DE VE HERHANGİ BİR EYALET VEYA BÖLGENİN BENZER BİR KANUNUNDA YER ALAN OLANAKLARI OKUYUP ANLADIĞINIZI VE İŞBU BELGE İLE BUNLARDAN AÇIKÇA FERAGAT ETMEYİ KABUL EDERSİNİZ:

“GENEL BİR İBRA, ALACAKLININ İBRA ETTİĞİ SIRADA BİLMEDİĞİ VEYA LEHİNE VAR OLDUĞUNDAN ŞÜPHE ETMEDİĞİ VE BİLSEYDİ BORÇLU İLE UZLAŞMASINI ESASLI ŞEKİLDE ETKİLEYECEK OLAN TALEPLERİ KAPSAMAZ.”

İşbu belge ile bu site veya işbu Hizmet Şart ve Koşulları ile ilgili iddialar bakımından Kaliforniya Medeni Kanunu Bölüm 1542 ve/veya onun herhangi bir kanunu veya ardıl mevzuatı tahdında sahip olduğunuz veya olabileceğiniz tüm haklardan feragat edersiniz. İşbu feragat ve ibra ile ilgili olarak bundan böyle şu anda bilinmeyen veya şüphe edilmeyen talepleri veya şu anda bildiğiniz veya doğru olduğuna inandıklarınızdan farklı olan veya bunlara ilaveten başka hakikatleri keşfedebileceğinizin bilincinde olduğunuzu kabul edersiniz. İşbu Hizmet Şart ve Koşulları ile tüm bunlara rağmen işbu Hizmet Şart ve Koşullarında yer alan bu yöndeki tüm hususlarda tam, kesin ve ilanihaye ibra iradenizi ortaya koymaktasınız. Bu iradenin yerine getirilmesi için işbu Hizmet Şart ve Koşulları bölümünde belirtilen ibralar, bunlarla ilgili ilave veya farklı talep ya da hakikatlerin keşfine veya varlığına bakılmaksızın tam ve eksiksiz yapılmış ibralar olarak geçerlidir ve geçerli olacaktır.

New Jersey’de ikamet ediyorsanız, bu bölüm, zarar gören kişinin uğradığı zararın davalının “eylem veya ihmallerinin bir sonucu olduğuna ve bu eylem veya ihmallerin kasten hukuka aykırı fiil ile gerçekleştiğine ya da bu eylem veya ihmallere bunlardan zarar göreceği öngörülebilecek kişilerin kasti ve kusurlu ihmallerinin de katkıda bulunduğuna” dair gerekli kanıtı sunarak belirli zararları (cezai tazminatlar (punitive damages) da dahil) tazmin etme hakkını engellemek için uygulanmaz. Benzer şekilde, bu bölüm, Taboola’nın New Jersey hukuku uyarınca Taboola’nın kendi kasıtlı veya dikkatsiz davranışından kaynaklanan haksız fiil sorumluluğunu sınırlandırmaz.

 

 1. Uygulanacak Hukuk

Hizmet Şart ve Koşulları, ilgili kanunlar ihtilafı hükümleri uygulanmaksızın, Amerika Birleşik Devletleri ve New York Eyaleti kanunları gereğince yönetilip yorumlanır. Tahkime tabi olmayan her türlü uyuşmazlık veya talep bakımından, Hizmetlerle bağlantılı olarak veya Hizmet Şart ve Koşulları bölümünün yorumlanması veya ihlali ile ilgili bir uyuşmazlıktan doğabilecek tüm yasal süreçler bakımından, New York Eyaleti New York Bölgesinde yer alan eyalet mahkemelerinin ve federal mahkemelerin hususi yargı yetkisini kabul edersiniz.

 

 1. Tahkim

Bu siteyi herhangi bir şekilde kullanarak şunları koşulsuz şekilde kabul eder ve rıza gösterirsiniz: (1) Web sitesi veya bu tahkim sözleşmesinin kapsam veya uygulanabilirliğinin, geçerliliğin tespiti ile bağlantılı veya ilgili olan veya bundan doğan Taboola ve/veya Taboola Kuruluşları aleyhine ileri sürdüğünüz/sürebileceğiniz herhangi bir iddia, uyuşmazlık veya ihtilaf, sadece JAMS tarafından yönetilen nihai ve bağlayıcı tahkim tarafından çözümlenecektir ve JAMS kuralları gereğince tahkim yargılaması tek hakemin önünde gerçekleşecektir; (2) işbu tahkim sözleşmesi eyaletlerarası alım satım ihtiva eden bir işlem gereğince yapılmıştır ve Federal Tahkim Kanunu (“FAA”), 9 U.S.C. §§ 1-16’a tabi olacaktır; (3) tahkim yeri New York City, New York’tur; (4) Hakemin kararı, işbu Hizmet Şart ve Koşulları ile burada atıf yapılan ve kullanıcının web sitesi ile bağlantılı olarak taraf olduğu tüm diğer sözleşmelerin şart ve koşullarına tabi olacaktır; (5) Hakem, FAA ve yürürlükteki zamanaşımı düzenlemelerine uygun olarak New York hukukunu uygular ve hukuken tanınan muafiyet taleplerine saygı gösterir; (6) Grup/topluluk veya temsilci temelli olarak tahkime başvurulan davalara yönelik herhangi bir yetki bulunmamaktadır ve tahkim sadece sizin ve/veya ilgili Taboola Kuruluşunun bireysel davalarında karar verebilir ve hakem benzer durumda olan diğer şahıs veya tarafların davalarını birleştiremez veya birlikte göremez; (7) Hakem sizin veya Taboola Kuruluşunun aleyhine cezai tazminat (punitive damages compensation) verme yetkisine sahip değildir; (8) Herhangi bir Taboola Kuruluşunun aleyhine tahkim yoluna başvurmak için ödenmesi gereken idari ücret ve yatırılması gereken meblağ 125,00$ USD tutarını aştığı takdirde ve siz bu tutarı aşan ücret ve para yatırma işlemlerini karşılayamadığınız (veya JAMS kuralları altında karşılamanız gerekmediği) takdirde, Taboola bunları sizin adınıza ödemeyi ve/veya taraflara nasıl yansıtılacağı konusunda hakem tarafından verilecek nihai karara tabi olmak üzere size rücu etmeyi kabul eder. Ayrıca, tahkim giderlerinin dava giderleri ile kıyaslandığında fahiş olduğunu ortaya koyabildiğiniz takdirde Taboola, dosya ve duruşma masraflarınızı hakemin tahkim maliyetinin fahiş olmasını önlemek amacıyla gerekli gördüğü ölçüde karşılar; ve (9) bu paragrafın 6 numaralı hükmü hariç olmak üzere, işbu tahkim hükmünün herhangi bir kısmı geçersiz, icra edilemez veya yasa dışı sayıldığı veyahut JAMS kuralları ile çeliştiği takdirde işbu tahkim hükmünün geri kalanı yürürlükte kalır ve geçersiz, icra edilemez, yasa dışı veya çelişkili olan hüküm burada yer almıyormuş gibi kendi şartlarına uygun olarak yorumlanır. Ancak bu paragrafın 6 numaralı hükmü geçersiz, icra edilemez veya yasa dışı olduğuna kanaat getirildiği takdirde işbu Tahkim Hükmünün tamamı geçersiz olur ve ne siz ne de Taboola uyuşmazlığı tahkime götürme hakkına sahip olursunuz. JAMS ve/veya JAMS kuralları hakkında daha fazla bilgi için www.jamsadr.com adresini ziyaret edin.

 

 1. Zamanaşımı Hükümleri

Aksi bir kanun veya mevzuata bakılmaksızın Hizmetlerden veya Hizmetlerle ilgili olarak doğan tüm davaların dava sebebi vuku bulduktan sonra 1 (bir) yıl içinde başlatılması gerektiğini kabul edersiniz. Aksi takdirde, dava sebebi kalıcı olarak zaman aşımına uğrar. Yukarıdakilere bakılmaksızın dava zamanaşımını belirleyen bu hükümler, New Jersey’de ikamet edenler için geçerli değildir.

 

 1. Diğer

İşbu Hizmet Şart ve Koşulları, sizinle bizim aramızda Hizmetlerle ilgili bütün ve münhasır kabul ve anlaşmayı meydana getirir ve bu işbu Hizmet Şart ve Koşulları, sizinle bizim aramızda bu konuyla ilgili olarak yapılmış olan tüm önceki sözlü ya da yazılı anlaşma ve sözleşmelerin yerine geçer ve onları hükümsüz kılar. İşbu Hizmet Şart ve Koşulları bölümünün herhangi bir kısmını icra etmediğimiz takdirde bu bir feragat sayılmayacaktır. İşbu Hizmet Şart ve Koşulları bölümünde yapılacak herhangi bir tadil veya feragat tarafımızca yazılı olarak imzalanmalıdır. İşbu Hizmet Şart ve Koşulları bölümünün herhangi bir hükmünün (veya herhangi bir hükmün bir kısmının) yetkili yargı yetkisine sahip bir mahkeme tarafından geçersiz veya icra edilemez olduğuna kanaat getirildiği takdirde o hüküm (veya ilgili kısım) Hizmet Şart ve Koşulları bölümünden ayrılabilir sayılır ve geriye kalan hükümlerden herhangi birinin geçerliliğini ve icra edilebilirliğini etkilemez — geçersiz ve yürürlüğe konulamaz olan madde (ya da ilgili kısım) tarafların maksadına mümkün olduğunca yakın olacak şekilde duruma göre geçerli ve/veya icra edilebilir bir madde (ya da kısım) ile değiştirilir. İşbu Hizmet Şart ve Koşulları altındaki tüm hak ve yükümlülüklerimiz (tüm lisans hakları da dahil) bir birleşme, devralma veya varlık satışı veya kanun gereği veyahut başka bir durum ile ilgili olarak bizim tarafımızdan serbest bir şekilde devredilebilir. İşbu Hizmet Şart ve Koşulları bölümünde yer alan hiçbir hüküm, hukuka uyum sağlamamızı engellemez. Tarafınıza açıkça verilmemiş olan tüm haklarımız saklıdır.

 

 1. Sorular

İşbu Hizmet Şart ve Koşulları ile ilgili sorularınız olursa support@taboola.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.