เข้าถึงลูกค้าของคุณอย่างตรงกลุ่มบนเว็บไซต์ที่พวกเขาไว้วางใจ

ขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจด้วยการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ และในเวลาที่เหมาะสม

ความร่วมมือสำคัญกับผู้ให้บริการคอนเทนต์ชั้นนำทั่วโลก

Taboola Partner Logo
Taboola Partner Logo
Taboola Partner Logo
Taboola Partner Logo
Taboola Partner Logo
Taboola Partner Logo
Taboola Partner Logo
Taboola Partner Logo

ความร่วมมือสำคัญกับผู้ให้บริการคอนเทนต์ชั้นนำทั่วโลก

ค้นหาและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกว่าหนึ่งพันล้านราย ผ่านทางสำนักพิมพ์ระดับพรีเมียมมากมาย บนแพลตฟอร์มการค้นพบเนื้อหาที่น่าสนใจชั้นนำระดับโลก

สร้างการมีส่วนร่วมที่น่าประทับใจ

สร้างประสบการณ์โฆษณาที่ไม่ซ้ำใคร แต่ยังคงความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน และรูปแบบโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนได้หลากหลายจากทาบูล่า

ขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางการตลาด

บรรลุเป้าหมายการตลาดที่คุณตั้งไว้ ได้แก่ สร้างความตระหนักรู้ สร้างโอกาสการขายที่มีมูลค่าสูง และโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจและลงมือทำผ่านระบบออนไลน์ได้ง่ายกว่าที่เคย