เข้าถึงผู้ชมของคุณอย่างตรงกลุ่มบนเว็บไซต์ชั้นนำ

Taboola Feed Preview on Bloomberg
Taboola Feed Preview on Business Insider
Taboola Feed Preview on CBS
Taboola Feed Preview on MSN
Taboola Feed Preview on NBC
Taboola Feed Preview on The Weather Channel
Taboola Feed Preview on USA TODAY

ลงโฆษณาของคุณบนเว็บไซต์ชั้นนำระดับโลก ให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายค้นเจอได้ง่ายและพร้อมมีส่วนร่วมไปกับคุณ

เนื้อหาของคุณจะถูกแนะนำให้แก่ผู้ชมในฟีดข่าวของผู้ให้บริการคอนเทนต์ระดับพรีเมียมหลายพันราย

รับชมการสาธิต

รับคำแนะนำเกี่ยวกับ:

Taboola Partner Logo
Taboola Partner Logo
Taboola Partner Logo
Taboola Partner Logo
Taboola Partner Logo
Taboola Partner Logo
Taboola Partner Logo

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณในพื้นที่ใหม่ ๆ

เข้าถึงผู้ชมกว่า 1.4 พันล้านคนได้โดยตรง ผ่านข้อตกลงสำคัญแบบระยะยาวระหว่างทาบูล่ากับบรรดาพันธมิตรดิจิทัลระดับพรีเมียมอันดับหนึ่งของโลก

สร้างแคมเปญ

สภาพแวดล้อมระดับพรีเมียม

จัดวางโฆษณาแบรนด์ของคุณในตำแหน่งที่ใช่และเหมาะสม โดยแนะนำเนื้อหาแบรนด์อยู่บนเว็บไซต์ที่ดีที่สุดในโลก

Taboola Feed
Taboola Ad
Taboola Feed
Taboola Video

ช่วงเวลาที่ผู้อ่านเปิดรับสิ่งใหม่ๆ

ทำให้แบรนด์ของคุณเป็นเรื่องราวสำคัญถัดไปในหน้าเพจนั้น ในช่วงเวลาที่ผู้คนกำลังมองหาสิ่งใหม่ๆ

สร้างการมีส่วนร่วมที่น่าประทับใจ

สร้างประสบการณ์โฆษณาที่ไม่เหมือนใครและมีความเกี่ยวข้องกับผู้ชม ด้วยการแสดงโฆษณาที่สร้างสรรค์ที่สุดแก่ผู้ที่สนใจมากที่สุดในช่วงเวลาที่เหมาะสม

สร้างแคมเปญ

การแนะนำเนื้อหาที่เต็มไปด้วยข้อมูล

มั่นใจได้ว่าแบรนด์ของคุณจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลผู้ใช้จำนวนมหาศาลที่ช่วยขับเคลื่อนกลไกการทำงานของทาบูล่า

Background Image
Taboola Ads
Taboola Ads

รูปแบบการโฆษณาที่สร้างสรรค์และหลากหลาย

ใช้เนื้อหาประเภทใดก็ได้ที่คุณต้องการให้ผู้คนเห็น ตั้งแต่การโฆษณาแบบวิดีโอ โซเชียล การโฆษณาเชิงเนื้อหา ไปจนถึงข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ

ขับเคลื่อนผลลัพธ์

บรรลุเป้าหมาย KPIs การตลาดในทุกขั้นตอนของการซื้อ ด้วยระบบการแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่มีความเหมาะสม และมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณาอย่างต่อเนื่อง

สร้างแคมเปญ

กระตุ้นกลุ่มเป้าหมายของคุณ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ โดยการเริ่มต้นใช้งานข้อมูลบุคคลที่หนึ่งหรือใช้ฟังก์ชัน Marketplace Audiences ได้โดยตรงในแพลตฟอร์ม

Taboola Ad
Taboola Ad

จูงใจผู้บริโภคให้ซื้อ

จัดการแคมเปญในทุกขั้นตอนของการซื้อ ตั้งแต่วิดีโอที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับแบรนด์ ไปจนถึงกลยุทธ์การกำหนดเป้าหมายแบบ Retargeting ซึ่งมุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนที่ใกล้ชิดกับระบบขายหน้าร้าน

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างเต็มรูปแบบ

จัดการแคมเปญในแพลตฟอร์มบริการเต็มรูปแบบของทาบูล่า หรือให้ Smart Bid ทำงานอัตโนมัติ ช่วยในการขยายขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญให้สูงสุด

Taboola Ad
Taboola Ad